GALERIA

Wigilia rodzinnie pomimo separacji

Film DLA DOBRA DZIECKA – WDZIĘCZNA INACZEJ

Tutaj wkrótce będą pokazywane obrazy pozytywne – wzory do naśladowania ale też znajdzie się miejsce na obrazy negatywne – coś czego można na prawdę się wstydzić. Wstydem nie jest zdjęcie żony w gronie rodziny, wstydem nawet nie jest zdjęcie żony w luźnych objęciach z obcym mężczyzną. WSTYDEM jest niegodziwe zachowanie, manipulowanie dziećmi i faktami oraz własna hipokryzja.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.